MojaSlovenija.si

Prva spletna digitalna enciklopedija dediščine na Slovenskem

The first online digital encyclopedia of heritage in Slovenia

O PROJEKTU

ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger

Burger Landmarks by Boštjan Burger (since 1993)

 

Klikni za podpoglavjarazišči (explore)

Geografska podpoglavja

Geographic Subchapters

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls Geo-X
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage reportaže :: journalism special

 

Kako izgleda kombinacija geografije in "3D" umetnosti? (the geography and 3D art)

> Slikarji in geografija (painters and the geography)

>> Ljubljana "s podobami oljne slike" (Ljubljana with the images of oil paintings)

>> Reka Ljubljanica (Ljubljanica River)

 

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Mestne ekskurzije (1993/1998-2021)

City Views (from 1998 to 2019)

Slapovi

Waterfalls

Raziskovanje in dokumentiranje kraških jam

Subbterranean View: Exploration and documentation of karst caves

Gorski svet

Mountains

Virtualni muzeji

Virtual museums

Gradovi, dvorci in utrdbe

Castles, manor houses and fortresses

Festivali in dogodki

Festivals and events

Posebni projekti

Special projects

Reportaže in novinarstvo

VR journaslism

Izginjajoča dediščina

Vanishing landmarks and heritage

Virtualni sprehodi - pešpoti

Virtual walk - trails...

Geografija - potovanja

Geography - travel

Dokumentiranje in vizualizacija v ekstremnih pogojih

Documentation and visualization in extreme locations

Prva svetovna vojna

WWI. The First World War

Posredovanje, kopiranje, arhiviranje ali katerakoli uporaba v celoti ali delno za komercialno dejavnost ni dovoljena in se smatra za krajo. Spletna stran in vsebina spletne strani sta privatna last in vsak uporabnik spletne strani je gost po svoji lastni volji in na lastno odgovornost.

Več o spletni aplikaciji www.burger.si

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022