Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park]
Vrata Latitude: 46° 23' 25" North / Longitude: 13° 50' 26" East (1300)
Vrata - zatrep doline (Bukovlje) Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Vrata - gable of the valley (Bukovlje)

Zatrep doline (Bukovlje)
Gable of the valley (Bukovlje)

pečine
cliffs

Bistrici pozimi
Bistrica brook in a winter

pri Aljaževem domu
At the Aljaz hut

slap Peričnik
waterfall
[Slovenija|Triglavski narodni park]