Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park|Cerkvica sv. Duha - Church of the Holly Spirit]
Latitude: 46° 14' 15" North / Longitude: 13° 43' 43" East (464)
Planina Polog: razgled z opuščenega bunkerja. Ti bunkerji so bili zgrajeni v tridesetih letih 20. stoletja in spadajo v t.i. obrambno linijo Vallo alpino del littorio.
The Polog pasture: vista from the top of the abandoned bunker. Such bunkers were a part of the defense line Vallo alpino del littrio in thirtieth of the 20th century.

Planina Polog
The Polog pasture

PlaninaPolog
The Polog pasture
i
Javorca
Javorca

Javorca
Javorca'
[Slovenija|Triglavski narodni park|Cerkvica sv. Duha - Church of the Holly Spirit]