English SLOVENIJA TNP ČRNO JEZERO

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Črno jezero

Triglavski narodni park

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Črno jezero - Sedmo Triglavsko jezero. Črno jezero se nahaja na nadmorski višini 1318 m na spodnjem delu obvisele, ledeniško preoblikovane Lopučniške doline nad steno Komarče. Jezero je v smeri vzhod-zahod dolgo ~140 m in v smeri sever-jug široko ~70 m. Jezero je kraško z veliko sezonsko amplitudo vodne gladine, ki je lahko visoka tudi do 5 m. Voda v jezero doteka in odteka skozi prepustno kraško dno proti kraškemu izviru Savice. Zanimivo je, da se podzemna hidrološka povezava višje ležečega Dvojnega jezera izogne nižje ležečemu Črnemu jezeru (B. Erhatič)

Ob jezeru je tipična kraška pokrajina v gozdni pokrajini. Opazne so različne mikrokrozijske obike na kamnini, posledica korozijskega delovanje vode na apnenec.

literatura: (B. Erhatič, 2010, Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer, Geografija Slovenije 23)

Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021