1 2 3 4 5

[ENGLISH]
Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik. Začetki partizanske bolnišnice Zgornji Hrastnik segajo v sredino februarja 1943, ko je v zaselku Smrečnik v bližini Komarne vasi začela delovati bolnišnica oz. okrevališče, imenovano Hrastnik. Delovalo je v edini nepožgani hiši in gospodarskih poslopjih. Spomladi so nato v gozdu nad zaselkom zgradili dve baraki, predhodnici poznejše bolnišnice Spodnji Hrastnik. Vanju so sredi junija, pred italijanskim napadom, evakuirali ranjence, ki pa so jih že čez nekaj časa spet preselili. Tokrat v Štale, v rekonvalescentni oddelek Škrilj. Ta je deloval do nemške ofenzive oktobra 1943, ko so ranjence spet preselili. Skrili so jih v zasilno postojanko na Bukovi gorici. Iz nje je zrasla bolnišnica Zgornji Hrastnik. Ta je bila prva bolniška postojanka v Kočevskem rogu, ki ni bila zgrajena v globoki vrtači, ampak skoraj pod vrhom hriba
B. Bolnišca - barake.
Hospital - huts.
C. Prizidek za septično operacijsko sobo
The facility for septic surgery.
D. Baraka za ranjence, ki so jo imenovali "septika".
Large building for the wounded - "septika".
E. "Aseptika". Baraka je imela novo operacijsko mizo in vso potrebno opremo.
"Aseptika". The surgery contained a new operating
A. Grobišče.
Burial place.
Zemljevid območja Kočevskega roga

Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik (Partisan hospital)
All rights of this site are reserved. Avtor: Boštjan Burger, September 2005, tekst: Jože Saje