Slovenija
[Slovenija| E Maribor| W Slovenj Gradec| SSlovenske Konjice]
Pohorje
Lobnica in slap Šumik
Lobnica in slap Šumik
Lobnica River and waterfall Sumik
Lovrenška jezera

Lovrenška jezera (visoko barje)
Lakes of Lovrenc (high peat swampland)

slapovi : : waterfalls
Bistriški šum
Slap Skalce

[Slovenija| EMaribor| WSlovenj Gradec| SSlovenske Konjice]
uvod - prologue