ENGLISH esperanto SLOVENIJA POHORJE GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (VISOKO BARJE/HIGH PEAT SWAMPLAND)

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Lovrenška jezera

City Viewvirtualna ekskurzija

Boštjan Burger, geografske vizualizacije

Lovrenško barje je največje visoko barje v Sloveniji. Barje sestavljata dva dela, ki ju loči ozek pas gozda. Značilnost tega barja je 20 jezerc, imenovanih tudi barska okna - odtod tudi ime Lovrenška jezera. Jezera so posledica depresij v kamninski podlagi napolnjenih z vodo. Barje ima slemensko lego (nadmorska višina ~1520 m) in je nastalo kot mineralno močvirje na valoviti neprepustni geološki podlagi. Visoko barje je nastalo s postopnim kopičenjem šote. Starost barja je ocenjena na približno 8000 let in je poledenodobnega nastanka. Celotno območje barja nima površinskega dotoka in se napaja izključno s padavinami. Jezerca so nastala sekundarno kot erozijske površine, saj se dno pri vseh nadaljuje v šoto. Plast šote je v osrednjih delih barja debela do 3 m, jezerca pa so približno 1 m globoka.

Literatura: informacijska tabla v razglednem stolpu.

MojaSlovenija.si

Slovenija