Slovenija
[Slovenija|Jezero|Sv.Ana]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
[ENGLISH]
Pod Sv.Ano (484 m), na robu Ljubljanskega barja leži naselje Podpeč. V kamnolomu v Podpeči so že Rimljani pridobivali kamen za izgradnjo tedanje Emone. Kamen iz tukajšnjega kamnoloma so uporabili tudi pri izgradnji Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in cerkve v Bogojini. Do uveljavitve železnice je bilo naselje tudi pomembno rečno pristanišče. V neposredni bližini, vzhodno od naselja Podpeč je naselje Jezero kjer je naravno kraško jezero.

/font>Jezero
Jezero
/font>
Pogled na močvirno ravnico Zajezero
/font>

/font>Sv. Ana (484 m)

/font>Sv. Ana (484 m)
Planinica (550 m)
/font>

[Slovenija|Sv.Ana|Jezero]