Slovenija
[Slovenija|Jezero|Sv.Ana]
Jezero
[ENGLISH]
Podpeško jezero (Podkrimsko jezero)
Naselje Jezero leži na južnem obrobju Ljubljanskega barja. V neposredni bližini, zahodno od Jezera je naselje Podpeč. Južno od naselja Jezero je močvirna ravnica Zajezero. Značilnost te ravnice je kraško Podpeško jezero, ki leži pod Sv. Ano (484 m). Krajevno ime za to jezero je zato tudi Jezero pod Sv. Ano - eno izmed imen je tudi Jezero pod Planinico. Močvirna ravnica in jezero sta razglašena za naravni spomenik z namenom, da se ohrani kot ena redkih naravnih vrednot. Jezero ima stalno enako visoko gladino, občasno pa tudi poplavlja močvirno ravnico.
Jezero je ovalne oblike z dolžino 135 m in širino 120 m (površina 1,2 ha). Od dna Ljubljanskega barja ga loči 10 m visoka dolomitna pregrada. Napaja se s površinskim dotokom potoka Jezernice (Mlinski potok), ki izvira v podnožju Krimskega hribovja v sedmih izvirih. Odtok iz jezera je podzemen Jezerska kotanja je lijakaste oblike z največjo globino 26 m. Z dna lijaka vodi v globino ozko brezno (46,4 m) odkoder odteka voda v 300 m oddaljen izvir Hruškega potoka na robu Ljubljanskega barja v vasi Jezero.

Literatura in viri:
Firbas. P., 2001. Vsa slovenska jezera : Leksikon slovenskih stoječih voda, Delo, str. 233-234
Pelc S., Urbanc M., 1999. Slovenija - pokrajina in ljudje, Mladinska knjiga, str. 395
Informacijska tabla ob jezeru (april 2003)


[Slovenija|Jezero|Sv.Ana]