slovensko SLOVENIJA OTLICA ZEMLJEVID::MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPH

Boštjan Burger

Otlica

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
Otliško okno je kraški pojav in velja za naravno znamenitost Slovenije. Po naravnem oknu (mostu), oziroma 'votli steni', skozi katero se odpira pogled v Vipavsko dolino, je dobila ime vas Otlica ('kraj v bližini votle gore'). Okno je nastalo ko je voda na mestu vrtače našla pot čez kamnino in z erozijo in korozijo razširila razpoko. Pod naravnim oknom (mostom) je še eno manjše okno.
Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018