[Slovenija|Stična|Višnja Gora|Sakralna dediščina - Sacral heritage]
Sticna
Sticna - samostan
[ENGLISH]
K razvoju Stične in okolice je pripomogla ustanovitev cistercijanske opatije. Opatijo je leta 1136 ob podpori višnjegorskih plemičev ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. V prostorih samostana je Slovenski verski muzej, kjer je na ogled bogata muzejska zbirka.

[Slovenija|Stična|Višnja Gora|Sakralna dediščina - Sacral heritage]