Solčava

Slovenija Logarska dolina Solčava Podolševa Potočka zijalka Olševa
Boštjan Burger - Burger Landmarks
Solčava leta 1999 :: year 1999
[Solčava #1- info ]
<
[Solčava #2 - vas - village ]
<
[Pri cerkvi #1- church]
<
[Pri cerkvi #2- church]
<
Logarska dolina
valley
<
Olševa
mountain ridge
<
Potočka zijalka
cave
<

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018