[Slovenija|Šmarje pri Jelšah]
[ENGLISH]
Šmarje pri Jelšah (230 m) je naselje in občinsko središče v dolini ob Šmarskem potoku med Voglanjskim in Zgornjesotelskim gričevjem. Skozi naselje vodi cestna povezava v smeri vzhod (Rogaška Slatina,10 km) - zahod (Celje,18 km). Nastanek kraja je tesno povezan z ustanovitvijo župnijske cerkve in dvorcem Jelšami (Jelšingrad; v pisnih virih leta 1424 kot Erlach). Kraj je postal trg s priselitvijo sedeža okrajnega sodišča v drugi polovici 19. stoletja.
Kulturna znamenitost je v romanskem slogu zgrajena Marijina cerkev, ki je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1236. Lep pogled na Šmarje in dolino je s poti (kalvarije) na hrib Predenco (južno od naselja), kjer stoji sredi 17. stoletja zgrajena podružnična cerkev sv. Roka.
Kot zanimivost: Šmarje pri Jelšah je imelo v Sloveniji prvo lokalno radijsko postajo (od leta 1952).

[Slovenija|Šmarje pri Jelšah]