MojaSlovenija.si

English esperanto SLOVENIJA FALA GRADOVI

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Grad Fala

Burger.si je Mojaslovenija.si

Falska graščina

se nahaja na rečni terasi pred ozko sotesko nad desnim bregom Drave. Soteska predstavlja geološko in klimatsko mejo – nekdaj pa je predstavljala tudi kulturno in politično mejo med Koroško in Štajersko. Grad Fala je imel tako tudi strateško lego nadzora pokrajine.
Zanimivo je poimenovanje kraja Fala. Faal - padec, brzica. Na tem mestu kjer so bile nekoč dravske brzice, stoji danes hidroelektrarna Fala...
Prva pisna omemba Fale (Domus Volmars - Valle) je bila že leta 1245 (vir: Ministrstvo za kulturo RS, marec 2015) . V gradu je bil samostan, ki je ta kraj naredil za kulturno središče. Leta 1620 je bil na Fali ustanovljen oddelek dunajske univerze s predavanji o filozofiji, teologiji in ekonomiki. Leta 1628 je dunajska univerza potrdila statutuniverze Fala, ki je tako prva visokošolska ustanova na današnjem območju Republike Slovenije.
V času jožefinskih reform je bil samostan z univerzo razpuščen in grad je leta 1782 postal državna gospoščina. Leta 1824 je grad odkupil Martin Liebmann (povišan v viteza Martin Freiherr von Rast). Grad imel tedaj pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju regije.
Po drugi svetovni vojni je grad s posestjo postal družbena lastnina. Grad je po drugi svetovni vojni propadal in  je bil razdeljen na družbena stanovanja v katerih so se menjali različni stanovalci.
31. januarja 2006 je grad z aktom razglasitve: “ Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju občine Ruše, Medobčinski uradni vestnik, št. 2/2006-9, 9/2006-154, 24/2006-382” postal spomenik lokalnega pomena.
Decembra 2006 je grad s posestjo kupil Maximilian M. Slavič ter ga obnovil do stanja, da je grad zaživel kot graščina.
Vizualizacija predstavlja stanje gradu marca 2015.

Več o gradu.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024