MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA  

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Rogatec (Dvorec Strmol)

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360° (2005)

Burger.si je Mojaslovenija.si

Dvorec Strmol. V severnozahodnem območju Rogatca je dvorec Strmol. Prvotni grad je bil omenjen leta 1436. Sprva je bil obrambni stolp, iz katerega se je postopoma razvil v graščino. Konec 17. stoletja je graščina izgubila prvotno obrambno vlogo in je skozi časovna obdobja služila različnim namenom. Dvorec ima renesančno zasnovo s pozneje dodanimi elementi baroka. Leta 2003 je bil dvorec obnovljen in bil razglašen za kulturni spomenik. V gradu je rekonstrukcija nekdanje grajske črne kuhinje z odprtim ognjiščem in zidano napo. V gradu so obnovljene dvorane, ki danes služijo družabnim dogodkom.

Rogatec leži v bližini Donačke gore, ob sotočju potokov Sotle in Draganje. Zaradi svoje zemljepisne lege in kot pomembno križišče trgovskih in vojaških poti, se ponaša z bogato in zanimivo preteklostjo. Rogatec je bil znana vojaška naselbina že v rimskih časih, svoj največji razvoj pa je kot obmejno območje in kot posest različnih zemljiških gospodov doživel v srednjem veku.
Rogatec je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1130, leta 1283 pa je pridobil tržne pravice, kar ga uvršča med najstareše trge na Slovenskem. V obdobju pod oblastjo Celjskih grofov je veljal za enega najpomebnejših spodnještajerskih trgov kjer sta bila trgovina in obrt v polnem razmahu. V 15-tem stoletju je bil za obrambo proti turkom obdan z obzidjem. Obzidje je bilo odstranjeno šele konec 19-tega stoletja.
Danes na čase največjega razcveta spominjajo staro trško jedro, ostanki dveh gradov, cerkvi ter drugi umetnostno-zgodovinski spomeniki.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024