Slovenija
[Slovenija|Podkoren|Kranjska Gora]

[ENGLISH]
Podkoren leži na vršaju pod zahodnimi Karavankami. V vasi so ponekod še zmeraj ohranjene kmečke hiše z značilno alpsko arhitekturo.
Kot zanimivost: v vasi je občasno bival angleški znanstvenik Humphry Davy (1778-1829).

[Slovenija|Podkoren|Kranjska Gora]
Utrinki iz Slovenije - Images from Slovenia