[Slovenija|Lendava-Lendva|Petišovci]
Petišovci
Petišovci
[ENGLISH]
Petišovci (Petesháza) so gručasto naselje pretežno naseljeno z Madžari. Ob italijanski okupaciji slovenskega primorja (Goriške in Istre) po I. svetovni vojni, so se sem v letih 1921-1924 priseljevali pretežno Slovenci z zasedenih območij.
Na območju Petišovcev so bile najdene manjše količine nafte, vendar so bile vrtine kmalu opuščene. Ob vrtinah je nastalo termalno kopališče Petišovci z bazeni na prostem. Tri kilometre severno od Petišovcev, v Lendavi so Terme Lendava. Kot zanimivost: cerkev sv. Rozalije je bila postavljena leta 1994 na mestu nekdanjega črpališča.

[Slovenija|Lendava-Lendva|Petišovci]