MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA  

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Metlika

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360° (2003)

Burger.si je Mojaslovenija.si

Metlika je obmejno mesto z lego med vznožjem Gorjancev in obkolpsko ravnino. Staro mestno jedro Metlike leži na naravnem pomolu nad Obrhom. Zaradi lažje obrambe pred turškimi napadi v preteklosti, se je staro mestno jedro razvilo ob metliškem gradu. Kraj je dobil tržke pravice leta 1323. Danes je Metlika upravno, gospodarsko in kulturno središče severovzhodnega dela Bele krajine.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024