Brezstropa jama pri Rakovem Škocjanu

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography


Prostorski atlas Slovenije
slovenščina English SLOVENIJA JAME :: CAVES GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (BREZSTROPA JAMA / ROOFLESS CAVE)
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Zatrepni del brezstrope jame.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vzhodni rob prve dvorane brezstope jame.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vzhodni rob prve dvorane brezstrope jame s kamnitim podorom.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Prehod med prvo in drugo dvorano.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ozko dno druge dvorane, s kamnitim podorom na obeh straneh.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Izhod iz druge dvorane (srednji del slike v smeri juga).

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Izravnano dno rova brezstrope jame.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Niz sufozijskih vrtač v smeri nadaljevanja brezstrope jame (levo sever, desno jug).
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Brezstropa jama, 400 m vzporedno od Brezstrope jame pri partizanskem spomeniku.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Podor robnega dela jame.

MojaSlovenija.si

Boštjan Burger - Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020