MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Grad Jablje

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360°

Burger.si je Mojaslovenija.si

Grad Jablje (Jable, Habach) se nahaja v Loki pri Mengšu v občini Mengeš. Stavba stoji na meji med osamelim kraškim svetom Rašice in zahodnim robom Mengeškega polja. V okolici gradu je zato več manjših izvirov, pod samim gradom je vodna jama iz katere teče potok , levi pritok reke Pšate. Arhitektura in zunanja podoba današnjega gradu je iz prve polovice 16. stoletja. Grad je bil po 2. svetovni vojni oplenjen s strani lokalnega prebivalstva, bil nacionaliziran, deloma spremenjen v stanovanja in deloma v prostore Biotehniške fakultete. Od leta 1999 so na gradu potekala obnovitvena dela in leta 2008 je stavba že služila kot protokolarni objekt. Največja zanimivost gradu so freske baročnega slikarja Franca Jelovška. Grad je deloma odprt za javnost in v njem je poročna dvorana . Ob gradu je urejen majhen vendar slikovit ribnik.


Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024