(1997-2001)

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]
Visnja Gora
The Visnja Gora Castle
[ENGLISH]
Nad Višnjo Goro so razvaline nekdanjega gradu ( castellum Wichselberg ) iz 12. stoletja. Tu je bil sedež grofov Višnjegorskih, ki so ob pomoči oglejskega patriarha Peregrina I.ustanovili stiški samostan (1136).
Od gradu je najbolj ohranjen romanski stolp in del obzidja z manjšim stolpičem.
Z gradu je lep razgled, ki sega vse do Alp. Razgled tudi nadzorno prikaže nekdanjo strateško lego gradu in same Višnje Gore.
obrambni stolp

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]