(1997-2001)

[Slovenija|Slovenske Konjice]
Slovenske Konjice
Stari grad (the old castle)
[ENGLISH]
Prvotni grad je bil v pisnih virih omenjen že v 13. stoletju in ima romansko zasnovo. Ruševine gradu danes obnavljajo.

[Slovenija|Slovenske Konjice]