Kamnolomi - Stone pits
. CEZLAK (oktober 2003) STONE-PIT in CEZLAK
LOG pri Rogatcu (julij 2005)
Tehniška dediščina (KAMNOLOMI)- Technical heritage (STONE-PITS)
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time
Quick Time need to be instaled
all rights of this site are reserved::author: Boštjan Burger, 1996-2005