Koštabona
Kostabona

[ENGLISH]
Koštabona; "Arheološke najdbe v pobočju nad vasjo pričajo, da je bilo tu prazgodovinsko gradišče. Sedajna vas stoji na naravnem pomolu med potokom Supotom in reko Dragonjo. Po nekaterih virih je bila zasnovala že v poznoantičnem obdobju, od koder naj bi izhajalo tudi njeno ime. Takrat je po dolini Dragonje potekala trgovsko pot, ki naj bi jo ščitila utrdba z imenom "Castrum Bonae". Ustno izročilo pripoveduje, da je na mestu sedanje župne cerkve stal tempelj rimske boginje plodnosti, Bone. Naselje se prvič uradno omenja leta 1186, ko je bila obnovljena koprska škofija. Leta 1700 jo je škof Naldini opisal kot strnjeno in utrjeno vas s tridesetimi ognjišči, ležečo sredi gostih hrastovih gozdov. Že takrat so obstajale obe cerkvi in kapela. V vasi sta bila dva oljčna mlina, ob reki je delovalo več vodnih mlinov za žitarice. Koštabona ima pravilen tloris v obliki elipse. Po dolžini jo razpolavja komunikacija, ki ima vlogo osrednjega vaškega trga. Pravokotno nanjo se navezujejo stranske poti; te se prelivajo v dvorišča. Kmečke domačije so razporejene v dolge, ravne nize. Na zunanjščinah stavb pride do izraza prevladujoče gradivo, lokalni peščenjak. Visoke hiše strogih oblik, z razmeroma majhnimi okni in plitkimi napušči, delujejo dostojanstveno. Posamezne ambiente razgibajo slikoviti motivi mostovžov, baladurjev in zanimivo oblikovanih, plastično zamaknjenih vhodov. Čela hišnih nizov se pod različnimi koti vrivajo v osrednjo vaško ulico, kar ji daje svojevrsten čar". citirano: (vir), april 2004


CELOZASLONSKI PRIKAZ V VISOKI LOČLJIVOSTI Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
Virtualni vodnik v manjši ločjivosti (hitrejše nalaganje) >Koštabona


Koštabona, all rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, April 2004