(1997-2001)

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec]
Grad Podcetrtek
Grad Podčetrtek stoji na vzpetini nad starim trškim jedrom Podčetrtka. Od daleč izgleda grad mogočen in velika znamenitost kraja. Čeprav je bil grad temeljito prenovljen leta 1874 in v času po potresu leta 1974, danes žalostno propada in dostop do graščine je lahko celo nevaren... Zadnji pravi lastnik gradu je bila do leta 1945 družina Attems. Attemsi so leta 1682 grad Podčetrtek kupili od tedanje države. Grad je bil tedaj temeljito prezidan in opremljen v baročnem stilu. Po letu 1945 je grad postal ljudska last - dobesedno...pri postopnem ropanju je bilo rešeno le nekaj umetnin, ki jih danes hrani Posavski muzej v Brežicah.

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec]