[Slovenija|Osilnica|Sakralna dediščina - Sacral heritage]

Cerkve v dolini Kolpe - Churches of Kolpa Valley
Sv. Ana
St. Ana

[Slovenija|Osilnica]