Slovenija
[Slovenija| Jezersko ]
Ankova domačija Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
Anko farm house (from 16th century - renovated in 1905)
[Slovenija| Jezersko ]
Utrinki iz Slovenije - Images from Slovenia