Slovenija
[Slovenija|Dobrepolje| Ponikve ]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Požiralnik v Ponikvah.
Swallow hole in Ponikve.
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Požiralnik v Ponikvah.
Swallow hole in Ponikve.
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Požiralnik v Ponikvah.
Swallow hole in Ponikve.
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Rašica pred iztekom v požiralnik.
Rašica before the flow into the swallow hole.
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Južno od vasi Ponikve - poplavni nasip.
South form the Ponikve village - flood dam.
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Ponikve - gotska cerkev sv. Florijana z baročnim oltarjem.
Ponikve - The Church of St. Florian built in a gothic style with the baroque altar.
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Ponikve - cerkev sv. Florijana.
Ponikve - The Church of St. Florian.

[Slovenija|Dobrepolje| Ponikve ]