Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT Boštjan Burger

Novosti/ Updates: 2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ...1996

Burger Landmarks

DOGODKI

VR journalism

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE
SURROUND PHOTOGRAPHY

objavljeno :: published

LETO year 2018

 

8. januar 2018

January 8th 2018

Afriške maske Slovenija :: Slovenia

Muzej Velenje. Afriška zbirka Františka Foita. Zbirko sestavljajo predmeti, ki jih je v petindvajsetih letih bivanja v Afriki zbral in Velenju poklonil češki akademski kipar František Foit.

Velenje Museum. African collection of František Foit. The collection is composed of objects gathered by Czech academic sculptor František Foit during his 25 years in Africa.

Cardboard

5. januar 2018

January 5th 2018

Muzej premogovništva SLovenije - 2004

Slovenija :: Slovenia

Muzej premogovništva SLovenije (2004 - 2012)

Coalmine museum of Slovenia

Cardboard

2. januar 2018

January 2nd 2018

Hlobuka

Češka :: Czechia

 

Grad Hluboká (Frauenberg)

The castle of Hluboká

Cardboard

28. december 2017

December 28th 2017

Antonijev rov

Slovenija :: Slovenia

Nekdanji rudnik živega srebra v Idriji - Antonijev rov. (pripravljeno za "cardboard").

The mercury mine in Idrija was the second largest mercury mine in the world and one of the oldest mines in Europe with the continuous production since 1490.

 

 

Cardboard
Slovenija
(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018